Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

hi

pron [i la forma -hi darrere d'infinitiu, imperatiu i gerundi]
1 [representa una determinaciˇ circumstancial de lloc no introdu´da per la preposiciˇ de] [se traduce con la preposiciˇn y el pronombre correspondientes o puede no traducirse]. Quan jo tornava de la plaša, ella hi anava, cuando yo volvÝa de la plaza ella iba hacia allÝ. DesprÚs de netejar la cadira, va posar-hi el paquet al damunt, despuÚs de limpiar la silla, puso el paquete encima de ella. Hi voldria anar, per˛ no puc, querrÝa ir, pero no puedo.
2 [representa una determinaciˇ circumstancial de lloc no introdu´da per la preposiciˇ de] [puede no traducirse]. Les porto a la taula o no les hi porto? —SÝ, porta-les-hi, ┐las llevo a la mesa o no las llevo? —SÝ, llÚvalas. Era allÓ dalt, per˛ ja no hi Ús, estaba allß arriba, pero ya no estß.
3 [representa una determinaciˇ circumstancial de lloc no introdu´da per la preposiciˇ de] allÝ. Hi vaig cada dia, voy allÝ todos los dÝas.
4 [reemplaša una circumstÓncia de manera, instrument, concurrŔncia a una acciˇ, etc] [se repite la circunstancia]. No caminis tan a poc a poc. —Per˛ si no hi camino!, no andes tan despacio. —íPero si no ando despacio!
5 [reemplaša una circumstÓncia de manera, instrument, concurrŔncia a una acciˇ, etc] [puede no traducirse y se suprime el verbo]. La Maria vesteix elegantment, per˛ en Carles tambÚ hi vesteix, MarÝa viste elegantemente, pero Carlos tambiÚn.
6 [reemplaša una circumstÓncia de manera, instrument, concurrŔncia a una acciˇ, etc] asÝ. Ens tracten molt bÚ. A vosaltres tambÚ us hi tracten?, Nos tratan muy bien, ┐A vosotros tambiÚn os tratan asÝ?
7 [reemplaša una determinaciˇ introdu´da per qualsevol preposiciˇ que no sigui de] [se traduce con la preposiciˇn y el pronombre correspondientes]. Jugava molt amb la N˙ria, i ara no hi juga mai, jugaba mucho con Nuria, pero ahora no juega nunca con ella. Segur que te'n sortirÓs, nomÚs cal que hi confi´s, seguro que saldrßs de esta, solo hace falta que confÝes en ello.
8 [reemplaša una determinaciˇ introdu´da per qualsevol preposiciˇ que no sigui de] [puede no traducirse]. Ell es conforma amb mil euros, per˛ jo no m'hi conformo, Úl se conforma con mil euros, pero yo no me conformo (o pero yo no). No hi estic avesat, no estoy acostumbrado.
9 [reemplaša, en certs casos, un complement preposicional de temps amb verbs com 'arribar', 'partir', 'comenšar', 'acabar', etc] [no se traduce]. Normalment comenša a les sis, per˛ avui no hi comenšarÓ pas, normalmente empieza a las seis, pero hoy no [empezarß a esa hora].
10 [representa el terme predicatiu de verbs altres que 'Ússer', 'esdevenir', 'estar' i 'semblar'] [no se traduce]. TÚ les cames molt llargues. —SÝ que les hi tÚ, tiene las piernas muy largas. —SÝ que las tiene. Va despentinat. —SÝ que hi va, va despeinado. —SÝ que va [despeinado]. DiguÚ que el ferro es tornaria or, per˛ no s'hi tornÓ pas, dijo que el hierro se volverÝa oro, pero nada [no se volviˇ oro].
11 [acompanya el verb haver usat com a impersonal] [no se traduce]. A casa no hi ha ning˙, en casa no hay nadie.
12 [acompanya verbs de percepciˇ usats intransitivament] [no se traduce]. No hi veig ni hi sento, no veo ni oigo.
13 [forma que pren el pron li quan concorre amb el, la, els o les] se. Li donarÓs els llibres o no els hi [li'ls] donarÓs?, ┐le darßs los libros o no se los darßs? Si em demana que li porti la roba la hi [li la] portarÚ, si me pide que le lleve la ropa se la llevarÚ. Renta-li la camisa; renta-la-hi [renta-li-la], lßvale la camisa; lßvasela.
14 [en el llenguatge colĚloquial forma que pren el pron li quan concorre amb en] le, le... algo (o un poco). Si no tÚ prou paper, jo n'hi [li'n] deixarÚ, si no tiene suficiente papel yo le dejarÚ (o le dejarÚ un poco).
15 [en el llenguatge colĚloquial forma que pren el pron li quan concorre amb en] le. N'hi [li'n] fa de totes, le hace de todo.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions